Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
บทสรุป Naruto Shippuuden Narutimate Accel 2

Reply
Vote
# Fri 24 Apr 2009 : 3:50PM

nakorn_nongsua
member

Since 24/4/2009
(783 post)
ลักษณะพิเศษตอนเล่นจบ
ถ้าเล่นจบเกมแล้ว(เนื้อเรื่อง)แล้วไปดูรายการซื้อของในร้านค้า จะมีไอเท็มให้ซื้อคล้ายคัมภีร์ ถ้าซื้อในหมู่โคะโนฮะจะแพงกว่าที่หมู่บ้านซึนะ เมื่อเข้าไปที่จุดวาบแล้วกดโอจะมีข้อความมาใหม่ แล้วเลือกข้อ2 จะมีแผ่นที่ขึ้นมาลองเลือกจุดใหญ่จุดหนึ่งจะวาบไปที่นั้นทันที

Reply
Vote
1 online users
Logged In :