Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
เทรลเลอร์ใหม่ Utawarerumono: ZAN สำหรับตะวันตก

<<
<
1
Reply
Vote
# Fri 28 Jun 2019 : 9:10AM

Marnburapa
staff

Since 5/4/2006
(23780 post)


Utawarerumono: ZAN จะวางจำหน่ายสำหรับ PlayStation 4 วันที่ 10 ก.ย. 2019 ในอเมริกาเหนือและ 13 ก.ย. 2019 ในยุโรป

ส่วนญี่ปุ่นวางจำหน่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2018

ที่มา [Link]<<
<
1
Reply
Vote
1 online users
Logged In :