Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คะแนนรีวิวนิตยสาร Famitsu ฉบับที่ 1848 (Stellar Blade)

<<
<
1
Reply
Vote
# Thu 9 May 2024 : 5:08AM

Marnburapa
staff

Since 5/4/2006
(23880 post)


Garden Life: A Cozy Simulator (PS5, PS4, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]
Stellar Blade (PS5) – 9/9/8/9 [35/40]
Utakata no Uchronia (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

ที่มา [Link]


<<
<
1
Reply
Vote
1 online users
Logged In :