Menu
[--mobilemenu--]
บราวเซอร์ของท่านไม่สนับสนุนหรือปิดการใช้งาน javascript ซึ่งจะไม่สามารถใช้งานไซต์บางส่วนเช่นการเข้าลิ้งค์ หรือโพสข้อความได้ตามปกติ, กรุณาเปิดการใช้งาน javascript เพื่อที่จะใช้งานเว็บ gconhubม หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
คะแนนรีวิว Famitsu ประจำฉบับที่ 1588 (Days Gone, Team Sonic Racing)

Reply
Vote
# Thu 16 May 2019 : 5:16AM

Marnburapa
staff

Since 5/4/2006
(23844 post)


Box Boy! + Box Girl! (Switch) – 8/8/8/7 [31/40]
Days Gone (PS4) – 9/9/7/10 [35/40]
Katana ZERO (Switch) – 9/9/8/9 [35/40]
Panty Party (Switch) – 6/7/6/7 [26/40]
Team Sonic Racing (PS4, Switch) – 9/9/8/8 [34/40]
Shiritsu Verbara Gakuen: Versailles no Bara Re*imagination (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
The Way Remastered (Switch) – 7/8/8/7 [30/40]
World of Warships (PS4, Xbox One) – 8/7/8/9 [32/40]

ที่มา [Link]
[Edited 1 times Marnburapa - Last Edit 2019-05-16 15:35:50]

Reply
Vote
1 online users
Logged In :